MobiPig varkensmanagement automatisering

MobiPig een revolutie in varkenssoftware! MobiPig biedt mobiele software voor varkenshouders aan. Mobipig staat voor innovatie op het gebied van management, medicijnregistratie, voer/groei resultaten en drinkwaterinformatie. De software werkt op een PDA (Persoonlijke Digitale Assistent, vestzakcomputer) en op bepaalde mobiele telefoons. Gebouwd vanuit de praktijk, aansluitend op de praktijk, dat is het mooie van MobiPig. Wij kunnen een compleet pakket leveren voor varkensmanagement: software, hardware, installatie en traning.

 

MobiPig behandelregistratie,
uw assistent bij een verantwoord medicijn gebruik!